Commit 6a54ba12 authored by N. Peraldi's avatar N. Peraldi
Browse files

feat: improve text visuals

parent 45ec788d
......@@ -52,7 +52,7 @@ get_header(); ?>
endif;*/
?>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel sapien ipsum. Sed eu ligula
<p class="adullact-justify">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel sapien ipsum. Sed eu ligula
porttitor, finibus tortor et, molestie lacus. Duis vitae pretium est. Mauris rhoncus aliquam
ultrices. Nulla ac efficitur mi, et posuere sapien. Suspendisse non ex eu nisl euismod tristique.
Nam vehicula viverra gravida. Donec lacinia venenatis pulvinar. Curabitur lectus odio, hendrerit a
......
......@@ -43,6 +43,9 @@
/*Accueil*/
/*************************************************************/
.adullact-justify{
text-align:justify;
}
.adullact-cadres-ligne {
display: flex;
justify-content: center;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment